מרפאות שיניים

אקומד מספקת פתרון כולל ומקצועי לפינוי מחזור והשמדה של פסולת רפואית זיהומית וביולוגית.

פסולת רפואית מזוהמת הכוללת פסולת זיהומית חדה או רכה מטופלת תחת בריאות העם.

חברת אקומד תשמח לתת למרפאתך את השרות בזמנים הנוחים לך ולסדר היום של מרפאתכם

תוך שמירה על איכות שרות ודאגה לסביבה .

 

פינוי פסולת רפואית מרפאות שיניים
פינוי פסולת אמלגם
אמלגם
bottle2.png
   פסולת רפואית חדה
פינוי פסולת רפואית צילומים

חומרי צילום פיקסר דוולופר